Speleoterapia – možnosť priaznivého ovplyvnenia astmy

Priedušková astma je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, ktoré sprevádza astmatika počas celého života. Cieľom liečby je mať chorobu pod kontrolou, aby aj astmatik mohol žiť plnohodnotným životom, aby sa mohol zo života radovať, aby mohol pracovať, športovať a podobne.

Liečbu možno rozdeliť na farmakologickú, čo znamená užívať pravidelne lieky, ktoré má ordinované ošetrujúcim lekárom. Nefarmakologickú – pomocnú čo obsahuje odstránenie spúštačov z prostredia, dodržiavanie režimu, rehabilitácia, klimatická liečba - vysokohorská aj jaskynná /speleoterapia/.

Ľudia poznali priaznivé účinky jaskynného prostredia v dávnej minulosti. Pobyty v jaskyniach za liečebným účelom sa začínali využívať až po druhej svetovej vojne.

Speleoterapia – predstavuje liečbu, ktorá využíva špecifické vlastnosti podzemného prostredia soľných a hlavne krasových jaskýň. V našich podmienkach priekopníkmi speleoterapie bola skupina rožňavských spolupracovníkov, následne v Bystrej pri Banskej Bystrici, potom v oblasti Moravského krasu – v Ostrove pri Macoche. V poslednom období realizujú speleoterapiu v Belianskej jaskyni a iných. Vedecké výskumy vplyvu speleoterapie vykonal v sedemdesiatych rokoch Výskumný ústav humánnej bioklimatológie v Bratislave, následne sa vedecké dôkazy prezentovali na odborných fórach v Blansku, Prahe a samozrejme v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku.

Priaznivé ovplyvnenie astmy po opakovanom niekoľko hodinovom pobyte v jaskyni je výsledkom jaskynnej klímy - vyznačujúcej sa stálou teplotou, stálou vysokou vlhkosťou, obsahom kalcia, magnézia, nátria v speleoaerosole, bezalergénové, bezmikróbne prostredie, s vysokým obsahom aniónov, vysoká samočistiaca schopnosť, nízkou radiáciou, bez ozónu. Toto prostredie má výborný liečebný efekt a prispieva k regenerácii slizníc dýchacích ciest, k obnove bariérovej funkcie sliznice, k zmierneniu hyperreaktivity bronchov, k zmierneniu zápalových zmien na slizniciach.

Mechanizmus účinku speleoterapie vychádza so súčasných vedeckých poznatkov o patogenéze alergických ochorení vo vzťahu k životnému prostrediu.

Okrem pôsobenia samotného prostredia je aj v jaskyni potrebná špeciálna dychová rehabilitácia s nácvikom správneho dýchania, a posilnenia fyzickej kondície, pre zlepšenie psychickej kondície prostredie musí byť dobre osvetlené, relaxačné cvičenie, hudba, rozprávky a podobne.

Tak ako každá liečba, aj speleoterapia má svoje indikácie, kontraindikácie. Musí byť zvážená ošetrujúcim lekárom. Úspešná liečba je vtedy, ked poznáme zloženie, štruktúru a dynamiku jednotlivých účinných zložiek prírodného liečebného zdroja jaskyne a poznáme zdravotný stav pacienta.

Skúsenosti našich aj zahraničných autorov potvrdzujú priaznivý efekt tejto liečby.

MUDr. Júlia Michaličková

arrow späť

copyright,Združenie astmatikov slovenskej republiky©2004 | webmaster mousy | webdesign pollux